Achtergrondinformatie Madelein Duijvestijn


Madelein Duijvestijn uit Zevenhuizen heeft een opleiding gevolgd voor dessinontwerpster en is rond 1970 als zodanig werkzaam geweest in de confectie- en textielindustrie. Hoewel niet beroepsmatig is haar belangstelling voor dessins ook daarna gebleven.

Haar liefde en belangstelling voor mooie cadeaupapieren, met name Sinterklaaspapieren is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontstaan. Het verzamelen ervan begon, zoals bij alle verzamelaars, met het bewaren van een paar prachtige exemplaren. In 1990 leerde zij een grote Sinterklaaspapierbewonderaar en verzamelaar kennen, Dhr.Jaap Stout.

Vanaf dat jaar ging zij stelselmatig in de Sinterklaastijd winkels af om nieuw Sinterklaaspapier te vergaren. Ook legde zij contacten met papiergroothandels- en fabrieken om monsterboeken te verzamelen. Daarnaast leerde zij andere Sinterklaaspapierverzamelaars kennen, waar zij papieren mee ruilde.
Bewaren werd sparen en hoe!

Haar collectie omvat nu ruim 5000 verschillende Sinterklaaspapieren, waaronder nagenoeg alle vanaf 1990 in Nederland geproduceerde en verkochte exemplaren alsmede vele exemplaren uit eerdere tijd, waaronder een paar exemplaren van vr de Tweede Wereldoorlog.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft zij (ter voorbereiding op haar eerste expositie) contact opgenomen met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, met de conservator van het sierpapier, Dhr. Henk Porck. Hij benadrukte het behoud en belang van het unieke Sinterklaaspapier als weerspiegeling van de Nederlandse cultuur en stond achter haar plan om dat uit te dragen door middel van exposities en lezingen. De eerste expositie was in 1999 in de bibliotheek van Zevenhuizen. Deze expositie werd door Dhr. Henk Porck geopend!

Vanaf 1999 geeft zij jaarlijks diverse lezingen over het Sinterklaaspapier en werkt zij mee aan tentoonstellingen en radio en TV optredens.
In 2006 had Madelein een bijzondere Sinterklaaspapier expositie in de Kunsthal te Rotterdam. Een deel van haar collectie Sinterklaaspapier, waar onder ook een deel van de Sinterklaaspapieren van wijlen Jaap Stout kon zij daar exposeren.
Vanaf 2013 was een deel van haar Sinterklaaspapieren te bewonderen in het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem, in het paviljoen "Spaarstation Dingenliefde". Een expositie waar extra aandacht was besteed aan de persoon achter de verzameling.

"Met veel enthousiasme en plezier blijf ik van mijn verzameling genieten en hopelijk kan ik (door deze site of expositie of lezing), ook uw hart sneller doen kloppen!"

Meer informatie? Stuur een mailtje naar


Een greep uit de verzameling sinterklaaspapieren: Thema: Vormgeving Thema: Vormgeving Thema: Vormgeving


Home

Sinterklaaspapier
Historie
Dessins
Trends


Verzamelaarster
Achtergrond
Presentaties
Publiciteit
Reacties